Κατάσταση παραγωγής και πωλήσεων της βιομηχανίας ραπτομηχανών της Κίνας το 2020

Η παραγωγή και οι πωλήσεις βιομηχανικών ραπτομηχανών της Κίνας, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μειώθηκαν το 2019

Η ζήτηση για εξοπλισμό κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών μηχανημάτων και ραπτομηχανών) εξακολούθησε να μειώνεται από το 2018. Η παραγωγή βιομηχανικών ραπτομηχανών το 2019 μειώθηκε στο επίπεδο του 2017, περίπου 6,97 εκατομμύρια μονάδες. επηρεάστηκε από την εγχώρια οικονομική ύφεση και τη συρρίκνωση της κατάντη ζήτησης για είδη ένδυσης κ.λπ. Το 2019, οι εγχώριες πωλήσεις βιομηχανικών ραπτομηχανών ήταν περίπου 3,08 εκατομμύρια μονάδες, μια ετήσια μείωση περίπου 30%.

Από τη σκοπιά εκατοντάδων εταιρειών, το 2019, 100 εταιρείες βιομηχανικών ραπτομηχανών παρήγαγαν 4.170.800 μονάδες και πούλησαν 4,23 εκατομμύρια μονάδες, με λόγο παραγωγής-πωλήσεων 101,3%. Επηρεασμένος από την εμπορική διαμάχη Σινο-ΗΠΑ και την επιβράδυνση της διεθνούς και εγχώριας ζήτησης, οι εισαγωγές και εξαγωγές βιομηχανικών ραπτομηχανών μειώθηκαν το 2019.

1. Η παραγωγή βιομηχανικών ραπτομηχανών της Κίνας έχει μειωθεί, με 100 εταιρείες να αντιπροσωπεύουν το 60%
Από την προοπτική της παραγωγής βιομηχανικών ραπτομηχανών στη χώρα μου, από το 2016 έως το 2018, υπό τη δίτροχη κίνηση της αναβάθμισης των βιομηχανικών προϊόντων και της βελτίωσης της ευημερίας της κατάντη βιομηχανίας, η παραγωγή των βιομηχανικών ραπτομηχανών πέτυχε ταχέως ανάπτυξη. Η παραγωγή το 2018 έφτασε τα 8,4 εκατομμύρια μονάδες, το υψηλότερο τα τελευταία χρόνια. αξία. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Ραπτομηχανών Κίνας, η παραγωγή βιομηχανικών ραπτομηχανών στη χώρα μου το 2019 ήταν περίπου 6,97 εκατομμύρια μονάδες, ετήσια μείωση 17,02% και η παραγωγή μειώθηκε στο επίπεδο του 2017.

Το 2019, οι 100 ολοκληρωμένες εταιρείες μηχανημάτων που παρακολουθούνταν από την ένωση παρήγαγαν συνολικά 4.170 εκατομμύρια βιομηχανικές ραπτομηχανές, ετήσια μείωση 22,20%, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής της βιομηχανίας.

2. Η αγορά βιομηχανικών ραπτομηχανών της Κίνας γίνεται κορεσμένη και οι εγχώριες πωλήσεις συνεχίζουν να είναι αργές
Από το 2015 έως το 2019, οι εσωτερικές πωλήσεις βιομηχανικών ραπτομηχανών παρουσίασαν διακυμάνσεις. Το 2019, επηρεασμένο από την αυξανόμενη πτωτική πίεση στην εγχώρια οικονομία, την κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ και τον σταδιακό κορεσμό της αγοράς, τη ζήτηση ενδυμάτων και άλλων ειδών ένδυσης κατάντη μειώθηκε σημαντικά και οι εγχώριες πωλήσεις ραπτικού εξοπλισμού επιβραδύνθηκε στην αρνητική ανάπτυξη. Το 2019, οι εγχώριες πωλήσεις βιομηχανικών ραπτομηχανών ήταν περίπου 3,08 εκατομμύρια, μια ετήσια μείωση περίπου 30% και οι πωλήσεις ήταν ελαφρώς χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2017.

3. Η παραγωγή βιομηχανικών ραπτομηχανών σε 100 επιχειρήσεις της Κίνας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό παραγωγής και πωλήσεων κυμαίνεται σε χαμηλό επίπεδο.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 100 ολοκληρωμένων εταιρειών μηχανημάτων που παρακολουθούνται από την Ένωση Ραπτομηχανών Κίνας, οι πωλήσεις βιομηχανικών ραπτομηχανών από 100 ολοκληρωμένες εταιρείες μηχανημάτων το 2016-2019 παρουσίασαν κυμαινόμενη τάση και ο όγκος πωλήσεων το 2019 ήταν 4,23 εκατομμύρια μονάδες. Από την προοπτική του ποσοστού παραγωγής και πωλήσεων, το ποσοστό παραγωγής και πωλήσεων βιομηχανικών ραπτομηχανών 100 ολοκληρωμένων μηχανημάτων το 2017-2018 ήταν μικρότερο από 1 και η βιομηχανία παρουσίασε σταδιακή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, η προμήθεια βιομηχανικών ραπτομηχανών στη βιομηχανία γενικά αυξήθηκε, με το ποσοστό παραγωγής και πωλήσεων να υπερβαίνει το 100%. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2019, λόγω της συρρίκνωσης της ζήτησης στην αγορά, η παραγωγή των επιχειρήσεων έχει επιβραδυνθεί και η κατάσταση στην οποία η προσφορά της αγοράς υπερβαίνει τη ζήτηση συνεχίζει να εμφανίζεται. Λόγω της σχετικής επιφυλακτικότητας της βιομηχανικής κατάστασης το 2020, το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι εταιρείες ανέλαβαν την πρωτοβουλία να μειώσουν την παραγωγή και να συρρικνώσουν το απόθεμα και η πίεση στο απόθεμα προϊόντων μειώθηκε.

4. Η διεθνής και εγχώρια ζήτηση έχει επιβραδυνθεί και οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μειώθηκαν
Η εξαγωγή των προϊόντων ραπτομηχανών της χώρας μου κυριαρχείται από βιομηχανικές ραπτομηχανές. Το 2019, η εξαγωγή βιομηχανικών ραπτομηχανών αντιπροσώπευε σχεδόν το 50%. Επηρεασμένη από την εμπορική διαμάχη Σινο-ΗΠΑ και την επιβράδυνση της διεθνούς ζήτησης, η συνολική ετήσια ζήτηση βιομηχανικού εξοπλισμού ραπτικής στη διεθνή αγορά μειώθηκε το 2019. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων, η βιομηχανία εξήγαγε συνολικά 3.893.800 βιομηχανικά ραπτομηχανές το 2019, μείωση 4,21% από έτος σε έτος, και η αξία εξαγωγής ήταν 1,222 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 0,80% από έτος σε έτος.

Από την άποψη των εισαγωγών βιομηχανικών ραπτομηχανών, από το 2016 έως το 2018, ο αριθμός των εισαγωγών βιομηχανικών ραπτομηχανών και η αξία των εισαγωγών αυξήθηκαν από έτος σε έτος, φθάνοντας τις 50.900 μονάδες και 147 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018, οι υψηλότερες τιμές τα τελευταία χρόνια . Το 2019, ο συνολικός όγκος εισαγωγών βιομηχανικών ραπτομηχανών ήταν 46.500 μονάδες, με αξία εισαγωγής 106 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ετήσια μείωση 8,67% και 27,81% αντίστοιχα.


Ώρα δημοσίευσης: Απρ-01-2021